مارکوگريگوريان درگنجينه موزه هنرهاي معاصرتهران

 

 

 

 

 

 

 

مارکوگريگوريان درگنجينه موزه هنرهاي معاصرتهران

نوشته ي آرزو کامران نژاد

 

 

 

به مناسب ويژه نامه ي مارکو گريگوريان در سايت طوطي مگ ، سري به گنجينه ي موزه هنرهاي معاصر تهران زدم و سعي کردم با نگاه ويژه تر به آثار اين هنرمند در موزه بپردازم.

مارکو گريگوريان هنرمند ارمني، متولد ???? در روسيه به دنيا آمد و در سال ???? به همراه خانواده به تبريز مهاجرت کرد.

مارکو از جمله هنرمنداني بود که در دهه ي ???? در صحنه ي هنري ايران فعاليت مي کرد و جزو هنرمندان آموزش ديده در اروپا محسوب مي شد وهم چنين نقش اساسي در پيشبرد جنبش مدرنيسم را در ايران ايفا کرد. او هم چنين يکي از اولين گالري هاي تهران را به نام «استتيک» تاسيس کرد.

گريگوريان ابتدا به يک دوره از نقاشي فيگوراتيو و نوعي شيوه  اکسپرسيونيسم گرايش داشت اما از سال ???? به کار با خاک تغيير مسير داد و با استفاده از مصالحي چون کاهگل و مواد جديد و غير معمول که باعث بافتي غير متعارف در آثارش مي شد به نقش برجسته هاي انتزاعي و فرم هاي هندسي روي آورد.

او سادگي بيان خود را بااستفادهازفرم هاي هندسي بنيادين هم چون مربع ودايره، نماد زمين وآسمان و استفاده از ماده که ياداور حال و هواي شرقي و همچنين وجود هميشگي انسان و پيوند ديرين او را با خاک نمايش مي گذارد.

از جمله دستاوردهاي مهم ديگر گريگوريان در دهه ??، گردآوري نقاشي هاي قهوه خانه اي از هنرمنداني چون محمد مدبر و حسين قوللر آغاسي ومعرفي آن ها به صحنه ي هنر بين المللي بود.

در سال 1356 با ساخت شدن موزه هنرهاي معاصرتهران به حمايت  فرح پهلوي و کامران ديبا که معماري و مديريت مجموعه را  عهده دار بود موج تازه اي در هنر مدرن و معا صر به راه افتاد .اين مجموعه  هم چنين نقش اساسي را در رشد و معرفي هنر معاصر ايران ايفا کرد .براي گنجينه موزه توسط بودجه اي که از شرکت ملي نفت ايران تامين مي شد مجموعه اي بي نظير از بهترين هاي هنر مدرن و معاصر غربي و ايراني را خريداري کردند.

14 اثر از مارکو گريگوريان که جزو هنرمندان پيشرو در عصر خود بود، هم اکنون در گنجينه  نگه داري مي شود.

 

 
   


که پنج اثربسيار متفاوت و ديده نشده از اين هنرمند شامل طراحي هايي با مداد رنگي و مرکب مي باشد که در سال ?? خلق شده است .مارکو گريگوريان، پنجم شهريور بر اثر نارسايي قلبي در سن ?? سالگي در ارمنستان درگذشت.

 

 

پيرمرد ،طراحي با مرکب  ،  ?×?? ، ????  

 

                                                     

 تصوير يک مرد،مداد رنگي روي کاغذ،   ??×??، 4 ???

   تصوير يک زن  ،مدادرنگي روي کاغذ ،??×?   ،????   

 

          صورت يک زن،   مدادرنگي روي کاغذ ،   ??×?  ،      ????   

  

صورت يک زن  ،  مداد رنگي روي کاغذ  ، ??×?? -????                                       

                                                                       

 

 موزاييک قهوه اي   ، ترکيب مواد شکل موزاييکي ،   ???×???  ،????      

   کاهگل  ،  ترکيب مواد به صورت کاهگل  ، ???×???     

                

زمين خشک شده،ترکيب مواد مختلف،???×???

پسته،پسته بسته بندي شده با کاهگل،??×??،???? 

خطوط مورب کاهگل،ترکيب مواد،130/260 CM

زمين خشک شده از هر دو جهت،کاهگل و پوستر،???×??

  کاهگل، ترکيب مواد و کاهگل، ??×??،???? 

      

       

 

 

 

 

 

 


 

                                                            

                                                         

                                                                     

                                                                      

 

 

 

 

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران