پري شاهرخ ها

جان اَشبري

پري شاهرخ ها[1]

کِي بود که پري شاهرخ ها،

از فراز آب بندها و درياهاي نقره فام، پروازکنان

به آشيانه بازگشتند،

چشمه يِ غمگين به يک باره آب شد،

و ابرهاي درخشان از آن سوي تپه ها به پيش بازشان آمدند.

 

خانه ي قديمي خاطرات اش را پاسداري مي کند، پرندگان

گلّّه گلّّه بر برف هاي رنگين در تابستان

و يا باز در جادوي آفتابِ برآينده ي زمستان انبوه مي شوند.

برگِردِ ايستگاه تغذيه حلقه مي زنند، و آوازهاي قديمي

 

به همسايگان سلام مي کنند. "اين صداي شما بود؟"

و در بهار، که هر کدام با شاخه هاي ترد، خزه هاي نرم و علف،

گرمِ ساختن آشيانِ آويخته يِ خويش اند،

آن نغمه خوانيِ ديوانه وار تا ديرزماني پس از روشنائي روز ادامه مي يابد.

 

امّا، بامدادي از خواب برمي خيزي و آن پيام آور شنگرفي آن جاست،

عظيم تر از زندگي، پشت پنجره.

"و اکنون با تو خداحافطي مي کنم و به جانب نيزارهاي آفتابي

و مرداب هاي خانه ي قشلاقي ام پر مي کشم."

و همان شب، دل تنگ، به شکوفه هاي سيب در مهتاب خيره مي شوي

زيرا، هراس و نفرت، البته، وجود دارد، واقعاً وجود دارد!

و  مي پرسي از خود، اين فضله هاي معطّر، ابرهاي شعله ور از خورشيد تا کي قلب مرا پناه مي دهند؟

 

آن گاه، در سپيده دمي که برف پا درگريز  است، يا

بر حاشيه ي سرخس– بوته هاي سياه خط کشيده،

روشنائي فرياد مي زند، نغمه هاي هيجان زده در حياط آغاز مي شود!

و ايستگاه تغذيه شادمانه، ميهمانانش را پذيرا مي شود،

 

امّا اين بيتوته تا کي خواهد پاييد؟

با خاموشي آخرين آواز، سرما آغاز مي شود

و حتّي، آن گاه که اين پرندگان با طرح هاي درخشان بر زمينه ي درختان، به پرواز در مي آيند

مي داني، که آرامشي که به ارمغان آوردند، خيلي پيش از اين ها بايد به پايان مي رسيد.

                                                                                                                      (1965)

 

[1]The Orioles (در لاتين: طلائي) پرندگاني، اغلب زرد و مشکي، و نيز طلائي، و از خانواده ي زاغ، بومي اروپا تا استراليا. گونه ي آمريکائي آن با پرهاي نارنجي روشن و سياه، ، که آشيانه هاي آويزان مي سازند، بيشتر با نام بالتيمور پيوند خورده. در ايران، گونه اي از اين پرنده،  با جثه ا ي کوچکتر هست که آن را مرغِ انجير خوانند، امّا دريغم آمد اين اسم را با پري شاهرخ تاخت بزنم.

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران