اغتشاش در دل آرامشي عظيم

اغتشاش در دل آرامشي عظيم !

مروري بر نمايشگاه  آثار نيلوفر رهنما در گالري اثر

نوشته ي زاهره دنياديده

جمعه 5 شهريور 1395 نمايشگاهي از آثار نيلوفر رهنما با عنوان "هواي راکد" در گالري اثر گشايش يافت. آثار شامل نقاشي هايي در سايزهاي بزرگ هستند که با تکنيک رنگ و روغن روي بوم ارائه شده اند. هم چنين يک نمونه چاپ سيلک اسکرين در ميان آثار ديده مي شود.

نقاشي هاي رهنما از عناصر بسيار کوچک و درهم تنيده اي تشکيل شده اند که گاه به وسيله ي فضاهاي رنگي مشترک با هم ارتباط يافته اند و گاه با استفاده از يک شره ي رنگ و تاش قلم درهم گره خورده اند. فيگورهاي زنان در حالت هاي مختلف، صندلي، قيچي، دوچرخه و سوژه هاي روزمره اي از اين دست، از عناصر مورد استفاده ي نقاش هستند که تنها با موشکافي در اجزاي آثار مي توان به وجود آن ها پي برد. در برخي از تابلوها نقاش از چند خط براي ايجاد فضايي شبيه به کنج اتاق بهره برده و در برخي از آثار شره هاي رنگ فضاساز شده اند.

پالت رهنما متشکل از طيف وسيعي از رنگ هاي گرم و سرد است. اما به طور کلي رنگ هاي سرد بر فضاي نقاشي ها حاکميت بيشتري دارند؛ به طوري که حتي اگر از رنگ هاي گرمي چون زرد و نارنجي و قرمز استفاده شده با استفاده از سفيد يا رنگ هاي مکمل از شدت گرماي رنگ کاسته شده و به رنگ هاي خنثي يا سرد تبديل شده است.

خلا و سکون ويژگي اي است که در همه ي آثار رهنما خودنمايي مي کند. عناصر اصلي تابلو همواره قسمتي از فضا را اشغال کرده اند و بخش وسيعي از تابلو به واسطه ي شره هاي رنگي و بافت شکل گرفته است.به طوري که همه ي نقاشي ها از فاصله ي دورتر به لکه هاي انتزاعي تقليل مي يابند و همين دو ويژگي يعني خلا و انتزاع فضاي آثار رهنما را به نقاشي هاي هايکوي ژاپني ارجاع مي دهند.ارجاعي که هم از نظر بصري و هم از لحاظ حسي در اثر مشاهده  مي شود. آثار رهنما در عين حسي از اغتشاش، آرامشي عظيم را منتقل مي کنند.

مطلب ديگر پوشانندگي و بازسازي عناصر در آثار است. نقاش مدام عناصر مختلف تابلو را در کنار هم قرار داده و سپس با پوشاندن بخشي از عناصر توسط رنگ هاي شفاف اقدام به بازسازي اثر خويش نموده؛ به طوريکه در فضاي يک تابلو سوژه ها مدام از هم پيشي مي گيرند و در فرايند خلق اثر سعي بر نماياندن خود دارند. آيا اين بازسازي دلالتي بر تعدد سوژه ها در ذهن نقاش دارد و يا حاکي از نوعي بي تفاوتي و رکود در ذهن نقاش است؟ رکودي که سبب شده عناصر در وضعيتي منفعل بين بودن و نبودن سرگردان بمانند و گاه حتي ماهيت اصلي خود را از دست بدهند.

نقاشي هاي رهنما در فضايي بين روايت گري و فرم وارگي در تعليق است. نقاش مدام به واسطه ي آبجکت هاي متعدد در تابلوها سعي در برقراري ارتباط با مخاطب داشته تا شايد حسي، خاطره اي و يا عاطفه اي را در او برانگيزد؛ از سويي ديگر با کوچک کردن عناصر، درهم تنيدن اجزا و ماسکه کردن اتفاقات درون تابلو به وسيله ي رنگ و بافت مانعي براي مخاطب به وجود آورده تا با حفط فاصله اي معين،نظاره گر روايت نقاش باشد و همين عامل مخاطب را در تعليقي بين ارتباط و عدم ارتباط با اثر نگه مي دارد و" تعليق" درست همانند کاري است که نقاش با عناصر تابلوهايش انجام داده !شايد اين بخشي از کانسپت مورد نظر هنرمند بوده، شايد مخاطب و به تعبير وسيع تر جامعه هم بخشي از هواي راکد آثار نقاش بوده است؟! 

نيلوفر رهنما متولد 1354 تهران است. وي فوق ليسانس نقاشي خود را از دانشگاه آزاد هنر و معماري تهران دريافت نموده. نمايشگاه هاي انفرادي در گالري هاي فيروز، ماه، اثر و گالري بين المللي سيته پاريس و شرکت در بيش از سي نمايشگاه گروهي در داخل و خارج از کشورجزو رزومه ي کاري هنرمند مي باشد.

23/6/95

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران