دوست­ اَش داشتم

 

دوست­ اَش داشتم

هادي محيط

 

بهرام اردبيلي مثل ِمثالي کهن بود.شعر شوق زيستن در او داشت. شعر او، شعرهاي او، زندگي­ هاي او بودند: بيش­تر به سرگشتگان و زايران کلاسيک مي ­مانست.چهره اي والت ويتمني بود.

شرقي­ ترين شهودها و ناگهاني يک اتفاق هميشه با او بود. و اين را در آن ديدار چه خوب دانستي. لذت فراموشي، لذيذترين لذت ذهن ­اَش بود. با او از وراي شعر به شعر مي ­رسيدي. با او که بودي مي ­دانستي که ديگر با او نخواهي بود، در آن اولين، در آن آخرين ديدار. ديدي که پشت آن ميز، لاي آن کشک و بادمجاني که با او مي ­خوردي. در حقيقت داشتي مرگ او را مي­ خوردي. لحظه­ هاي زندگي او را زير دندان مي­ جويدي تا برسي به لحظه­ هاي مرگ او، به لحظه­ هاي زندگي، بدون او. مثل هميشه که بدون او بودي، شعر بدون او بودي، خاکِ شعر بودن او بودي.

همه ي قسمت هاي بهرام زيبا بود. قسمتِ ديگرش، با شعر ديگر. قسمتِ اشراقي اش در هندِ مادر،قسمت هاي جسمي ­اش در جزايرِ دور.او به اين ها مي­ مانست:امپرسيونستي  آشفته زيرِ سايه ي درختِ سنجد، چهره­ ي دفرمه ­ي يک سلطان آواز از سال­ هاي بس دور. ناخداي پير يک کشتي ماهي­گيري کنارِ درياي سياه. تن نحيف او، تني کهن شده از زندگي ي امروز بود. زبان فارسي را با آن لهجه­ ي مادري­ اش که مي­ آميخت، در آن اتاق روشن، روي آن تخت که نشسته بوديم. ميان دست به دست شدن عکس­ هاي زن ـ معشوقه ­اش، که خيره بوديم با لبخند. گمانم  در شيريني کلمه و لهجه­ اش هم گه­گاه حالي کرده بوديم. حالا دوباره در حال ديدن­ اَش هستم با اين کلمات، او دارد از سيگاربهمن اش تعريف مي  کند. دارم درباره­ ي او به او مي­ رسم. از حرکت رگ­ هاي روي دست­ هاي لاغرش، از فرم درشت دندان­ ها، از ريش و موي سپيدش به سادگي عميق ذهن­ اَش. او متفاوت بود. حتا با خودش هم به تفاوت رسيده بود. مرگ او شكل متفاوت و ديگري از خودش بود. تکامل اين تفاوت را اگر زنده بود مي ­توانست در مرگ خودش، شيوه­ ي مرگ خودش ببيند. دوست­ اَش داشتم، و اين عميقن کم­تر پيش مي ­آيد. وارستگي، فراموشي، بداهه، ناخودآگاه، ذات، زن، آزادي، لذت و ... اين­ ها کلماتي­ اند که با بهرام اردبيلي به ذهن من مي آيند :

 

آيا همين­ گونه

تنگ در آغوشِ خاک مي ­مانيم؟

ساحل­ اش

خرمن آتش

طبع آب ­اَش

مدور.

 

ديگر نه مرگ

و نه سايه­ ي بال مرغ

فوران بيدار اقيانوس

و نگوني­ ي خزنده را نمي­ دانند.

1384

 

 

 

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران