آن جا که نور را تاب مي دهد

 

آن جا که نور را تاب مي دهد

محمدحسين عماد

نمايشگاه طراحي

گالري امکان

مهر 1395

 

آن که باحجم خوگرفته است، به طراحي چگونه مي انديشد؟  

شايداين اولين دل مشغولي مخاطبان هميشگي مجسمه هاي عماددرمواجهباچنين مجموعه­ اي باشدکه حاصل طراحي ديجيتال وسپس پياده کردن آن درقالب چاپ است. فرايندي شبيه به خلق عکس و ظهور آن.

گويي دراغلب کارهاتلاش شده است تامجسمه به مرزهاي ناممکن­ اش نزديک شود،آن جاکه فقط باطرحِ ناب مي ­توان بيانش کرد. خطوطي  آزاد و رهاکه رو ي هم سوار مي شوند و هيئتي منسجم را شکل مي دهند.گاه نرم ودرهم تافته گاه تيز و جهت دار.با اين حال مي توان دغدغه هاي اصلي هنرمند را ، شايد واضح تر از هميشه ، در اين کارها دنبال کرد. حجم در اغلب کارهاي عماد نه محيطي حاضر- آماده و تو پر، که حاصل تا خوردن وخم شدن فضا است روي خودش. کارهاي او هيچ وقت با ديدن سطح بيروني اثر تمام نمي شود.برخلاف روي کردهاي غالب به مجسمه ، در آثار او گويي مارکرد اصلي بيرون آن است که درون را رويت پذير کند.حفره ها و شيارها همه اشاراتي به اين سطح ديگرند.

با اين حال چنان که در مجسمه هاي او اين درون نه خلا است نه مملو از بيروني ديگر.درون را در کارهاي او تنها با اثرش بر عناصر بيروني مي توان ديد . آن جا که نور را تاب مي دهد و خطوط را به سوي خواستي نيرومند هدايت مي کند.دروني پذيرنده و زايا که بايد با تمامي حواس آن را لمس کرد و حضورش را دريافت.  

                                                                            برگرفته ازمقدمه کاتولوگ

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران