روزنه اي براي رهايي يا شکوفايي

روزنه اي براي رهايي يا شکوفايي؟

نوشته ي زاهره دنيا ديده

مروري نمايشگاه پريا صحيحي در طراحان آزاد 

نمايشگاه پريا صحيحي در طراحان آزاد شامل حجم هايي پارچه اي است.حجم هايي غالبا سياه رنگ، در تلفيق با انواع ابزار و وسايلي که دستاويزي براي بيانگري هنرمند شده اند. در غالب آثار تن واره بودن فرم ها قابل تشخيص است. حجم هايي شبيه به تن زن، غالبا بدون سر و گاه با فرم هايي شبيه به دستِ انسان که تنها ارجاعات رئاليستي آثار به شمار مي روند. تن هايي که از کارکرد هميشگي شان خارج شده اند و در تلفيق با دايره اي فلزي، سيم مفتوليِ پيچ در پيچ يا فرم هايي شبيه به شاخه ي درختان قابل ملاحضه اند. در واقع هنرمند تلفيقي از فضاي رئاليستي و سورئال را مد نظر قرار داده و سعي کرده از مرز بين خيال و واقعيت حرف بزند.

اولين چيزي که نظر بيننده را جلب مي کند رنگ سياه همه ي حجم هاست و به سبب همين تيرگي فرم هاست که رنگ سبز جوانه هاي مورد استفاده ي هنرمند خودنمايي مي کنند. تقابل همين دو رنگ و فرمِ آثار صحيحي گوشه اي از ذهنيت هنرمند را براي مخاطب رمزگشايي مي کند. شکوفايي، اميد و رشد، تعابيري هستند که با ديدن آثار در ذهن مخاطب نقش مي بندند. گويي در مزرعه ي سوخته و خاموش و بي روح تن به سر مي بريم و در اين ميان جوانه اي کوچک و سبز رنگ از روزنه اي به بيرون درز پيدا کرده و سعي در تغيير اوضاع دارد.

فضاي آثار پريا صحيحي فضاي عجيبي است. در غالب حجم ها چيزي وجود دارد که مانع از برقراري ارتباط حسي با آثار مي شود. نشانه هاي مورد استفاده در آثارِ هنرمند خبر از تن يک زن مي دهند، اما تن هايي که از ريخت افتاده اند،پر و حجيم اند، کج و معوج اند و در يک کلام دوست داشتني نيستند.به تعبيري با فرم هاي حجيم و زمخت و خالي از ظرافتي روبرو هستيم که سعي دارند حسي ظريف چون شکوفايي را به مخاطب انتقال دهند. حسي که فقط از ظاهر مجسمه ها برداشت مي شود ولي در استيتمنت هنرمند سخني از آن گفته نشده است.

صحيحي عنوان نمايشگاه خويش را روزنه انتخاب کرده است و وجود همين مفهوم در غالب آثار نمايشگاه مشاهده مي شود. هنرمند در استيتمنت آثار از حسي پنهاني صحبت کرده که ماهيت مشخصي براي خودش هم ندارد. فقط رها شدن از اين حس را طلب مي کند و در متن هم بر خلاف نشانه هاي معنايي درون آثار، مفهومي از اميد و اميدوار بودن به اوضاع جديد وجود ندارد : " مي تونم سرمو فرو کنم تو روزنه هامو تا تهشو ببينم. اونطور که بزرگ مي شن و گاهي هم اونقدر کوچيکن که اصلا نمي بينمشون. اما هستن، فقط ديده نمي شن. ميدونم بالاخره به يکي از روزنه ها فشار مياره و ميزنه بيرون.خوب يا بد.گاهي هم درد دارهاما لازمه. گاهي بايد بذاري رشد کنه و بزنه بيرون. بذار بادکنکات رها بشن با نخ يا بي نخ، يا ميترکن يا..." آيا هنرمند جوانه هاي رشد کرده در اثر را نمادي از شکوفايي مجسم مي کند و يا فقط رها شدن از حسي آزار دهنده برايش حائز اهميت است؟ در واقع سوال اين جاست که مبناي معنايي آثار بر شکوفايي است يا صرفا رهايي؟

در چندين ماه اخير شمار نمايشگاه هايي که بر ماهيت و موجوديت زن و زنانگي تامل کرده اند کم نبوده.نمايش آثار پريا صحيحي در گالري طراحان آزاد، مهديه ابوالحسن در گالري طراحان آزاد، مريم اشکانيان در گالري هما، مهديه پازکي در گالري شيرين و انواع و اقسام آثاري که در نمايشگاه هاي گروهي ارائه شده اند. غالب آثار هم از حجم به عنوان متريالي براي بيان استفاده کرده اند. هنري که با فضا درگير است و در تعامل با آن بيان مي شود و به نوعي بيش از ساير مدياها موجوديت دارد. حجم علاوه بر قابل مشاهده بودن، قابل لمس نيز مي باشد و همين امکان سبب مي شود با مخاطب ارتباط پوياتر و نزديک تري برقرار کند و به سبب همين امکان مفاهيم بزرگ تري را در ذهن مخاطب بسط مي دهند. زناني که از بوم هاي نقاشي فاصله گرفته اند و حال با آفرينش موجودي سه بعدي و قابل لمس به مرحله ي جديدتري از آفرينش هنري قدم گذاشته اند و حتي کارکرد انواع و اقسام متريال ها راتغيير داده اند. سوزن و پارچه که از گذشته موجوديتي زنانه داشته و جزو هنرهاي کاربردي و نهايتا دکورايتو بوده در دست هنرمند امروز به وسيله اي براي بيانگري تبديل شده. البته استفاده از اين متريال در دنياي هنر چيز جديد و غريبي نيست و قطعا فراگير شدن اين متريال مد نظر است. حتي اگر از ماهيت متريال پارچه و دوخت و دوز هم عبور کنيم، متريال هاي سخت تري هم چون فلز و شيشه نيز دستاويز بيان هنري هنرمندان زن ما بوده اند و تمامي اين مسائل نويد نسلي نو از هنرمندان زن را مي دهند. نسلي که در صدد تثبيت جايگاه خود به عنوان يک زن برآمده اند و در اين مسير با تفکرات و تعابير غالبا يک ساني به کند و کاو در ماهيت جنسيت مي پردازند و اتفاقا همگي از موجوديت خود به عنوان زن آغاز کرده اند. زن کيست و چيست؟ نگاه جامعه ي امروز ما به زن چيست؟ خواسته ها و اميال زن در برابر جنسيت مخالفش چگونه شکل مي گيرد و بيان مي شود؟ اينها سوالاتي است که با مرور بر اين چند نمايشگاه اخير در ذهن مخاطب نقش مي بندند و سوال آخر اين که آيا در کشور ما موج جديدي از زنان هنرمند در حال شکل گيري است؟

 

 

 

 

 

 

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران