تعامل گفتگويي در چيدمان هاي اميرحاجبي

 

 

تعامل گفتگويي در چيدمان هاي اميرحاجبي

نوشته ي آنيما احتياط

 

عليرضا اميرحاجبي،، هنرمندي مفهومي است. وي هنرآموخته رشتة ي  آهنگ سازي در مرکز پژوهش هاي تطبيقي آکوستيک و موسيقي پاريس (IRCAM) با گرايش اديوسفر- طراحي فضاهاي صوتي است. فعاليت هاي هنرهاي او را مي توان در رسانه هاي مختلف نظير موسيقي، پرفورمنس آرت، چيدمان و ويدئوآرت رديابي کرد. در اين پرونده ي چهارتا از چيدمان هاي محيطي او معرفي مي شوند که عبارتند از : پروژه  ي سنگ - آينه در محوطه باستاني "شهر يري" ( تصوير 1 و 2) ، پروژه ي  " چار مسلمون " در منطقه ي رودبار قصران 
(تصوير3 و 4)، پروژه  ي "گوش سپردن به بادهاي خورشيدي" در خرانق يزد( تصوير 5 و 6) ، پروژة  ي چيدمان محيطي در يخچال تاريخي ميبد( تصوير 7 و 8). وجه مشترک تمامي اين پروژه ها ، "تعاملِ گفتگويي" آيينه با محيط است.

پروژه سنگ - آينه در محوطه باستاني "شهر يري" ( تصوير 1 و 2) 

آيينه در بستر فرهنگي جوامع دلالت هاي متکثري را به خود اختصاص داده است.همين گستردگي باعث شده است، آينه دست ماية خلق آثار هنري توسط هنرمندان زيادي در جهان باشد. در هنرمعاصر ، شباهت هاي احتمالي در خصوص کاربرد متريال ها امري عادي است آن چه اهميت دارد ايده اي است که در فضاي آن هنرمند اثري را خلق مي کند. ناديده گرفتن اين مساله هنوز، حتا در بين هنرمنداني که انتظار مي رود ضرورت هاي معاصر را درک کنند، گاه سوء تفاهم هايي را برمي انگيزد. به نظر مي رسد ايدة  ي بنيادين در پس آيينه در چيدمان هاي عليرضا اميرحاجبي،به تفسير و خوانش او از انديشة  ي شيخ مقتول بازمي گردد. همان طور که خود اشاره کرده است : " اما تبار و ريشه بهره گيري از آينه در بسياري از آثار من چه در محيط هاي طبيعي و چه در گالري به تفسير و خوانشي بستگي دارد که از برخي منابع عرفاني شيخ شهيد “شهاب الدين سهرودي” اخذ کرده ام". عليرضا اميرحاجبي . (مجلة الکترونيکي پله.)

تصوير 2

اين انديشه برحسب فضاهايي که چيدمان ها در آن وقوع يافته اند به حالتي از "گفتگو" دگرديسي پيدا مي کند.به عنوان مثال در پروژة  ي يخچال ميبد، گفتگو ميان "چيدمان~ آسمان ~ زمين"، با درنظر گرفتن طرحي که حوض هاي ايراني و بازتاب آسمان در آب
برعهده داشته اند، رخ مي دهد اما در پروژه سنگ-آينه در محوطة باستاني "شهر يري"، گفتگو بين " چيدمان ~ فراموشي~ انسان معاصر" وقوع مي يابد.

شهر يري ، با سنگ افراشت هايي که قدمت آن ها به بيش از هشت هزار سال پيش از ميلاد مي رسد، در معرض فراموشي و نابودي است. چيدمان عليرضا اميرحاجبي ، به مثابة مقاومتي است در برابر اين فراموشي.تکثير سنگ افراشت ها و فضاي باستاني در آيينه ها، رهايي محوطة باستاني از فشار فراموشي را براي مدتي در اثر هنري ممکن مي سازد. به نظر مي رسد به سختي مي توان متريال ديگري را در چيدمان شهر يري استفاده کرد که چنين با وضعيت باستاني آن از يک طرف و حالت کنوني اش از طرف ديگر، وارد گفتگو شود. رديابي "گفتگو" در تمامي اين چيدمان هاي چهارگانه، حامل دلالت هاي متنوعي است. پروژه خرانق گفتگويي است که در طيف
"اثر ~فضاي کهن~ دنياي معاصر"  طرح مي شود.

پروژه " چار مسلمون " در منطقه رودبار قصران 
(تصوير 3 و 4)

در خصوص هنرمندان چند رسانه اي ، اين ويژگي وجود دارد که اجراي هنرمند در هر رسانه ، بر تاويل و تفسير آثار خلق شده در ديگر رسانه ها تاثير مي گذارد و بر گشودگي افق ادراک مي افزايد. به نظر مي رسد گفتمان سيال در لايه هاي پنهان تمامي اين آثار ،
انديشه اي مبتني بر صلح و آشتي است. آشتي ميان طبيعت ، اثرهنري، اثر باستاني و انسان معاصر.

تصوير 4

پروژه "گوش سپردن به بادهاي خورشيدي" در خرانق يزد( تصوير 5 و 6) 

 تصوير 6

 

 پروژة چيدمان محيطي در يخچال تاريخي ميبد( تصوير 7 و 8)

 

تصوير 8

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران