درياي آونگان نمايشگاهي شبيه يک عکس فوري

 

 

درياي آونگان  نمايشگاهي شبيه يک عکس فوري

نوشته ي آرزو کامران نژاد

نمايشگاهي که با عنوان «درياي آونگان» هم اکنون در موزه ي هنرهاي معاصر تهران برپاست، نگاهي به هنر ايران و عرب در سال هاي مدرنيستي اين دو منطقه دارد. اين نمايشگاه با همکاري دو مجموعه برجيل و موزه هنرهاي معاصر تهران چيدمان شده است. بنياد هنري برجيل در شارجه که با خريد آثار هنرمندان مدرن در سراسر جهان عرب به معرفي آن ها مي پردازد، در اين نمايشگاه چهل اثر از مجموعه خود را از سال هاي ????? تا ???? در معرض ديد قرار داده است. هم چنين موزه هنرهاي معاصر تهران نيز چهل اثر از آثار هنرمندان ايراني مدرنيسم را به نمايش گذاشته است.

در ظاهر نمايشگاه با يک عنوان وهدف در کنار هم برپا شده اما در مواجهه با آن تنها چيزي که ديده نمي شود همکاري بين اين دو مجموعه است.

آثارهنرمندان عرب توسط کريم سلطان انتخاب و تقسيم بندي شده و آثار هنرمندان ايراني به صورت جداگانه توسط غلامرضا نامي انتخاب و روي ديوار رفته است.

اگر هدف از نمايشگاه بررسي و پژوهش هنر مدرن ايران و عرب در بازده زماني مشخص بوده پس چرا نمايشگاه هيچ نشانه و راهي را درمقابل مان قرار نمي دهد.

اما اگر هدف فقط نمايش مجموعه ي بنيادِ جوان برجيل است که در سال ???? تشکيل شده، پس آثار سردرگم ايراني که در سال هاي اخير بيش از چندين نمايشگاه با عنوان هاي مختلف تکرار و به روي ديوار رفته اين وسط چه مي کنند؟

از طرفي با شروع آثارمجموعه برجيل در گالري دوم به جاي تعريف يا پيش زمينه اي که ما را با هنر مدرن عرب آشنا کند با تقسيم بندي هاي بسيار کلي رو به رو مي شويم: «هنرمند و خويشتن»، «هنرمند و جهان»، و در ادامه «نماد و نشانه» و «روزمرگي».

درگالري سوم بدون هيچ مقدمه اي آثار هنرمندان ايراني چيدمان شده است، که نه تنها معرفي هنر مدرن ايران بلکه ديگر حتي از تقسيم بندي هاي کلي هم خبري نيست. روي لبيل ها ذکر نشده که آثار متعلق به هنرمند ايراني است و همين روند که تا گالري هشتم ادامه داردچيزي جز سردرگمي براي بازديدکننده ي خارجي و ناآشنا ندارد. کاتالوگ نمايشگاه با وجود ذکر عنوان هنرمدرن ايران و عرب در کنارهم، فقط در يک بخشِ: آثار هنرمندان عرب چاپ شده است وبي شک بخش دومي هرگز در کار نخواهد بود.

 اين نمايانگر بي توجهي موزه، بنياد برجيل و گالري محسن است به نمايشگاهي که خود باني برگزاري آن بوده اند.

کريم سلطان‌(کيوريتور) در کاتالوگ  به خوبي نمايشگاه «درياي آونگان» را توصيف کرده است: «به طور کلي، اين نمايشگاه يک بررسي همه جانبه نيست، بلکه در واقع شبيه به يک عکس فوري، نگاهي اجمالي به آثاري است که شرايط مدرن را توليد کرده اند.»

اي کاش اين عکس هاي فوري در همان گالري هاي تهران به نمايش درآيد، نه در موزه هنرهاي معاصر که بايد نقش دانشگاه را براي هنرجويان و هنردوستان ايفا کند.

 

 

 

 

 

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران