چه چیزی شعر است ، جان اشبری

چه چیزی شعر است

جان اشبری

ترجمه ی هادی محیط

چیدمانی از آنسلم کیفر:بگذارید هزارگل شکوفان شود،   A n s e l m - K i e f e r
Diamat
2012
05/16/2012–08/25/2012 Anselm Kiefer: Let a Thousand Flowers Bloom

 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________

 

شهر قرون وسطی ای، با تصویری از

پسرِ پیشاهنگ ژاپنی؟ برف

 

که آمد زمانی  بود که خواستیم برف ببارد؟

تصاویری زیبا؟ در تلاش برای الغای ایده ها، 

 

آن گونه که در این شعر؟ اما ما

به آن ها باز می گردیم چنان که دوباره به همسرمان،

 

 معشوقی که در آرزویش بودیم را وا می نهیم؟

حالا باور خواهند کرد آن را

 

آن گونه که خود ما باور داریم.

در مدرسه فکرها بیرون می جهند:

 

آن چه باقی ماند شبیه میدانی بود.

چشمانت را ببند و آن را تا کیلومتر دورتر احساس می کنی.

 

حالا بازشان کن در یک مسیر عمودی باریک

چه ممکن است به ما بدهد ؟  آنی، شاخه گل هایی؟

برچسب ها :

هم‌رسانی

نظر شما درباره این مطلب

نظرات کاربران