هفت پیشنهاد از ادگار آلن پو برای نوشتن داستان و شعر توصیفی

هفت پیشنهاد از ادگار آلن پو برای نوشتن داستان و شعر توصیفی

نویسنده : جاش جونز

مترجم: سروناز تبریزی

شاید از این  جمله ی ادگار الن پو بتوان به عنوان  خوفناک ترین و سیاه ترین جمله در ادبیات انگلیسی یادکرد.او می گوید :‌

مرگ یک زن زیبا ، بی تردید شاعرانه ترین موضوع در این جهان است.

شاید همین نگاه آلوده به طنز سیلویا پلات را بر آن می دارد که صد سال بعد این طور بگوید:

            زن ‌کامل شده مرگش / بدنش لبخندی از سر رضایت بر لب دارد....

این جمله ی تلخ از مقاله ی فلسفه ی نوشتن آلن پو، که در سال ۱۸۴۶  به قلم در آمده ، گرفته شده است . اگر این مقاله تنها و تنها به خاطر ستایش ادیبانه اش از به قول الیزابت برونفن کالز «جسد زیبا و لذت بخش (زن) »-که نشانگر اضطراب عمیق آلن پو در مواجه با زن و زوال است – شناخته شده بود می توانست برای فمینیست ها و علما جذاب باشد ،‌اما نه چندان برای خواننده ی عادی .

اما آلن پو حرف های بسیاری برای گفتن دارد. حرف هایی فراتر از ستایش جسد یک زن مرده . مقاله انتظاری را که از دیدن عنوانش در شما ایجاد می شود را برآورده می سازد. در همین  مقاله است که   با نظریه ی  وحدت اثر آلن پو آشنا می شویم . آن جا که در باره آن چه یک اثر ادبی خوب نامیده می شود  و تاثیرات آن صحبت می شود.این نظریه ی ادبی حاصل جمع مجموعه ای از عناصر ضروری است که آلن پو برای نوشتن یک داستان توصیفی ، چه به شکل نثر و یا به شکل نظم  ضروری می داند.

برای روشن شدن مطلب ،‌آلن پو یکی از بهترین آثار خودش ، کلاغ  را تحلیل می کند. اگرچه ممکن است ما به سادگی از این حقیقت که داستان کلاغ توانسته اثری که مد نظر نویسنده بوده به خواننده القا کند بگذریم،  اما آلن پو خود بر این حقیقت واقف است . اما چگونه این اثر گذاری حاصل شده ؟

برخلاف تصور عموم که نویسندگان را در لحظاتی از جنون و یا بر پایه ی شهود عجیب و غریب قادر به خلق داستان می دانند ، آلن پو به گفته ی خودش«هیچ مشکلی در به خاطر آوردن مراحلی که برای پردازش و رشد آثارش در ذهنش طی شده ندارد.  » مراحلی که او تا حدی آن را « محاسباتی » می داند. از نظر او این که پرده را کنار بزند و قواعد و ترفندهای داستان نویسی اش را به همگان نشان بدهد « نقض اخلاق کاری» و نادرست نمی داند.

در ادامه ، به صورت خلاصه نکاتی که آلن پو در مقاله اش به عنوان ضروریات یک نوشته ی اثرگذار مطرح می کند می آوریم .

 

پیش از آغاز نوشتن ، آخر داستان را مشخص کنید

آلن پو این طور می نویسد:

واضح است که پیش از به قلم درآوردن هر متن و طرحی باید پایان آن را با جزییات دانست. آن گاه که نوشتن آغاز می گردد ،‌ نویسنده باید همواره پایان داستان را در نظر داشته باشد . این گونه است که حرکت داستان اجتناب ناپذیر و پی در پی خواهد بود.

 

کوتاه بنویسید ( قانون از جا بر نخواستن )

آلن پو این گونه ادعا می کند:

اگر هر قطعه ای از ادبیات آن قدر طولانی باشد که خواننده از خواندن دست کشیده و صندلی را ترک کند ، ما باید با خوشحالی قسمت هایی از نوشته را به نفع حفظ وحدت اثر حذف کنیم .اگر خواننده را با طولانی بودن متن ناچار به استراحت و توقف در خواندن کنیم ، آن گاه است که امور دنیوی  مداخله خواهد کرد و جادوی اثر از بین می رود.

این قاعد استثنائاتی نیز دارد . مثلاًهرگز امکان خواندن یک رمان در یک نوبت وجود ندارد. و اگر رمانی این گونه باشد فاقد ارزش ادبی است. او از رمان رابینسون کروزو به عنوان یک شاهکار هنری نام می برد که می تواند از قاعده ی وحدت اثر مستثنا باشد . اما کوتاه بودن اثر شامل تمامی متون نظم و نظر می شود و به همین علت است که از نظر آلن پو اثر معروف بهشت گمشده ی میلتونبه علت طولانی بودن قادر به دست یابی اثرگذاری پایدار بر روی خواننده نیست .

از قبل بدانید می خواهید چه اثری بر خواننده بگذارید

نویسنده باید از قبل تعیین کند که انتظار دارد چه اثری بر خواننده  بگذارد . آلن پو فرض را بر این می گیرد که نویسنده توانایی تغییر و تحریک احساسات خواننده را داراست . او با جسارت تمام مطرح می کند که اثر کلاغ را آنگونه طراحی کرده که در نظر مخاطب جهانی تحسین بر انگیز باشد.اگر چه که این اثر یکی از آثار تحسین برانگیز و شناخته شده در سطح جهان است اما در همه ی خوانندگان حس درک زیبایی تا حدی که اشک برگونه های خواننده جاری گردد را بر نمی انگیزد . تاثیری که  آلن پو انتظار داشت هنگامی که خواننده این شعر را می خواند تجربه  کند.

 

لحن اثر را انتخاب کنید

آلن پو آثار خود را بسیار دست بالا می گیرد ، اگر چه که نمی توان به قطعیت گفت که این طرز نگاه او جدی است یا از سر شوخی. از آن جایی که زیبایی تنها رسالت بر حق شعر و به خصوص شعر کلاغ است، اندوه به جا ترین لحن در میان دیگر الحان برای این شعر است.به هر صورت هر لحنی که برای شعر انتخاب کنید تکنیکی که  آلن پو خود استفاده کرده و پیشنهاد می کند قابل اجراست.او به قافیه متعقد است . به تکرار یک کلید واژه ، یک تصویر ، تا حال و هوای اثر حفظ شود. در شعر کلاغ ، لغت nevermore  به معنایدیگر هرگز بارها و بارها تکرار می شود . انتخاب این واژه هم به علت محتوای معنایی و و هم به علت محتوای آوایی آن است.

انتخاب کلاغ برای تکرار این کلمه از آن جایی بر می خیزد که آلن پو علاقمند است میان تکرار بی تفکر و ملال آور واژه و قدرت استدلال انسان آشتی بر قرار کند . 

انتخاب اول او طوطی بود اما بعد کلاغ را بر می گزیند . کلاغ نماد شومی و نزدیک تر  به  لحن اندوهناک شعر نیز است .

 

برای اثرتان فضا تعریف کنید

آلن پو این طور می نویسد:

مرگ زن زیبا....مناسب ترین لب ها برای این موضوع لب هایی هستند محروم و در حسرت معشوق

انتخاب این واژه ها برای فراهم آوردن فضای اثر است و انتخاب مفهوم مرگ، اندوهناک ترین انتخاب ممکن است . آلن پو از مفاهیم انتزاعی به سمت حقیقت حرکت می کند و از شخیصت های داستانش به عنوان سخن گویان عقایدش بهره می برد.

 

برای نوشته تان نقطه ی اوج درنظر بگیرید

آلن پو می گوید :

در قطعه ی  کلاغ باید دو ایده را با هم ادغام می کردم . ایده ی عاشقی که در سوگ معشوق خود است و کلاغی که مرتباً کلمه ی دیگر هرگز را تکرار می کند .

 

برای ادغام این دو ، آلن پو اول یک سوم نهایی قطعه را می نویسد و با این روش ریتم و درازا و ترکیب بندی باقی مانده ی شعر  مشخص می شود . او پیشنهاد می کند که در مرحله ی برنامه ریزی ، اول داستان در آخرین مرحله نوشته شود .

 

برای نوشته تان موقعیت  مکانی تعریف کنید

اگر چه به نظر می رسد نوشتن از مکانی که داستان در آن به وقوع می پیوندد اولین قدم در نوشتن باشد ، آلن پو نوشتن آن را به آخرین مرحله واگذار می کند یعنی بعد از این که تصمیم گرفت چه کسانی را و برای گفتن چه حرف هایی در چه شرایط قرار می دهد.

هنگام نوشتن کلاغ بعد از مشخص کردن هدف و ترسیم نقشه ی دقیقی از چگونگی رسیدن به آن هدف ، آلن پو تصمیم گرفت که عاشق را در اتاقی که پر بود از وسایل گران قیمت تصور کند و بنویسد. اگر چه این جزییات در مراحل آخر نوشته می شود اما این به آن معنا نیست که ریشه ی این جزییات بعداً به ذهن نویسنده خطور کرده بلکه این جزییات نشات گرفته از اتفاقات پیشین داستان است . پو درباره ی کلاغ می نویسد :

 برای ساختن طرح ادبی کلاغ وجود یک فضای بسته برای اثر بخش بودن یک اتفاق منفک شده ضروری بود.

در ادامه ی تحلیل کلاغ ، آلن پو به اصالت و ابتکار عمل بسیار تاکید می کند. اما نگاه او به اصالت به شکل موضوعی شهودی نیست بلکه او می گوید:

 برای دستیابی به اصالت بیش از ابداع نیازمند انکار هستیم . 

به کلام دیگر او معتقد است که نویسنده باید از فرم ها و قواعد آشنا استفاده کرده ،‌آن ها را آنگ ونه که مناسب فضای داستان است ترکیب کند یا تطبیق دهد.

اگر چه تکنیکهای مطرح شده توسط آلن پو برای شعر مطرح شده، اما همان طور که از بررسی آثار نثر او مشخص است این تکنیک ها برای نوشتن داستان کوتاه نیز قابل اجراست . و اگر چه او اصرار به ترسیم مرگ و زیبایی و زیبایی اندوهناک مرگ به عنوان والاترین رسالت ادبیات  دارد اما روش داستان نویسی او برای مفاهیم کمتر اندوهناک نیز قابل تعمیم است .