دسته گل

دسته گل

گالري زيرزمين دستان ميزبان نمايشگاه انفرادي آو با عنوان يادگاري بوده، همزمان با اين نمايشگاه مجموعه ي ديگري با عنوان "دسته گل" از اين هنرمند در گالري دستان... ادامه مطلب