کمپین #هنر_هدیه

کمپین #هنر_هدیه در پی ایجاد تعاملی واقعی، درست و فارغ از فضای کاسبکارانه با مخاطبین و دوستداران هنر است. دفاع درست خود نیمی از پیروزی ست. بنابراین آن چه هنرِ اکنون نیازمند آن است، کمک به مخاطب عام برای درک درست و شناخت اصیل از هنر ِ امروز است. ما یکی از راهکارهای این تعامل را در تشویق مردم به دیدن، خواندن و حتا نوشتن از هنر معاصر پیدا کرده ایم.  ما از مخاطبین می خواهیم به شکل جدی تر نسبت به اثری که قرار است هدیه بگیرند؛  بیاندیشند و ارزش های آن  را درک کنند. به نظر این راهی مناسب، جهت ایجاد یک پل ارتباطی مستحکم بین هنرمند، جامعه و اثر ِ هنری می باشد. هنرمندانی که این کمپین با آن ها کار خود را شروع کرده از مهم ترین هنرمندان معاصر ایران هستند و هدایا هم طبعا دارای ارزش قابل توجه مادی و معنوی. بنابراین این کمپین فراتر از منافع یک گروه و یک سبک وسیاق حرکت خواهد کرد و هدف ابتدایی آن؛ شکل گیری یک گفتگوی فراگیر پیرامون هنر معاصر است.  ازاین رو نیازمند یاری تک تک شماست تا تبدیل به جریانی مستمر شود. کمک کنیم این حرکت ببالد و رشد کند و این کمترین کاری ست که ما می توانیم برای ارتقا هنر و بردن آن به شکل صحیح در دل جامعه انجام دهیم.
 دوستان! در پیج اینستاگرام یا استوری. در تلگرام و یا حضوری؛ هر جا و به هر شکل که می توانید مردم را تشویق کنید به دیدن و داشتن اثری از هنر معاصر ایران و شرکت در کمپین #هنر_هدیه.